Oegstgeest was tot rond 1900 een agrarisch dorp. Naast de overwegend agrarische bevolking huisvestte het dorp van oudsher ook de rijke, veelal Leidse stedelingen die buiten wilden wonen. Deze aantrekkingskracht leidde rond 1900 tot de ontwikkeling van Oegstgeest als villadorp.

Ontstaan Oranjewijk

Tussen 1912 en 1938 ontstonden de villaparken Prins Hendrikpark, Julianapark en Oranjepark, tesamen de Oranjewijk genoemd, dat nu als beschermd dorpsgezicht is aangemerkt. De villaparken werden aangelegd als een aaneenschakeling van parkachtige lanen en de grond werd in grote percelen uitgegeven. Zo boden de parken plaats aan relatief grote huizen met dito tuinen. Ook beantwoordden ze aan de behoefte van de welgestelde forens om in een groene omgeving te wonen. Deze stedenbouwkundige opzet is kenmerkend voor die tijd.

Architect Jesse

De ontwikkeling van het Prins Hendrikpark startte in 1912 langs de Prins Hendriklaan met als poortgebouwen twee villa’s van architect H.J. Jesse, waaronder Villa Oranjepark aan de Prins Hendriklaan 2, nu één van de vier huidige zorgvilla’s van Nova Zembla Zorg. Jesse mag ook als ontwerper gezien worden van het stratenpatroon van het Prins Hendrikpark. In ieder geval maakte hij een plattegrond van het park in opdracht van Rubenkamp, directeur van de in 1912 opgerichte ‘NV Bouwgrond Exploitatie Maatschappij Prins Hendrik’. Deze maatschappij hield zich bezig met de aan- en verkoop van grond en bouw van woningen. Veel huizen in de Oranjewijk werden gebouwd door plaatselijke of uit de omringende steden en dorpen afkomstige architecten, bouwkundigen en/of aannemers.

Villa Oranjepark

Als architect Jesse in het begin van de jaren 10 van de 20e eeuw betrokken raakt bij de ontwikkeling van villawijk Prins Hendrikpark heeft hij al zo’n 20 jaar bouwervaring in Oegstgeest. Samen met Villa Ina uit 1912 wordt Villa Maria Elisabeth (het huidige Villa Oranjepark) als hoofdingang of toegangspoort van het park gezien. Jesse bouwt eerst Maria Elisabeth en een jaar later het tegenoverliggende Ina. Het grotere Maria Elisabeth is bestemd voor de Leidse dekenfabrikant J. Zaalberg.

Villa Maria Elisabeth

De beide villa’s vertonen veel overeenkomsten, zoals bijvoorbeeld de gebogen kozijnen van de openslaande deuren. Kenmerkend voor de bouwwerken van Jesse is dat er geen ruimte is zonder rijke lichtinval. In Villa Oranjepark speelde Jesse bovendien met de vormen van het dak.

Begin Nova Zembla Zorg

Begin 2007 koopt Nova Zembla Zorg het pand van de Oegstgeester notaris Klein Lankhorst en maakt het geschikt voor bewoning als zorgvilla met volledig behoud van de oorspronkelijke stijl. Ook wordt er door Vos | Hoffer | vd Haar architecten in dezelfde kenmerkende Jesse stijl een zijvleugel ontworpen en aangebouwd. Eind 2007 wordt Villa Oranjepark als zorgvilla geopend.