Als familie bent u ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor ons zorgteam. 

Direct vanaf het begin krijgt de familie een contactpersoon toegewezen. Met deze persoonlijke begeleider kan over alles en ook altijd overleg plaatsvinden. Een aantal keer per jaar wordt er een familiegesprek georganiseerd en ons zorgteam staat altijd open voor vragen of suggesties.

Op bezoek

Alles is erop gericht dat familie en vrienden weer als bezoeker langs kunnen komen in plaats van in de rol van verzorger, wat vaak gebeurt als zelfstandig wonen eigenlijk niet meer gaat. Wij nemen de zorg graag uit handen zodat de bezoeker zich weer partner, kind of kleinkind kan voelen.

Familieplatform

Het familieplatform is een vertegenwoordiging van 2 á 3 personen van familie van bewoners. Dit kunnen partners, kinderen, neven en nichten of officieel gemachtigd vertegenwoordigers zijn. Ideaal gesproken vertegenwoordigt deze kleine groep al de betrokkenen.
Het doel van het familieplatform is een stem te geven aan de belangen van familieleden en naastbetrokkenen van bewoners met betrekking tot ontwikkeling en uitvoering van het beleid van Nova Zembla Zorg.
Het familieplatform heeft een adviserende rol en vertegenwoordigt de mening van de familie en komt 3 maal per jaar bij elkaar samen met de locatiemanager en een extern vertrouwenspersoon. Op verzoek is ook de directeur hierbij aanwezig.

Opmerkingen, wensen, suggesties en klachten

Voor wensen, opmerkingen en suggesties heeft Nova Zembla Zorg een speciaal formulier welke op locatie aanwezig is. Tevens heeft Nova Zembla Zorg een interne en externe klachtenprocedure. U kunt voor vragen over dit onderwerp contact opnemen met Hans den Hartog, directeur.