Als familie bent u ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor ons zorgteam. 

Direct vanaf het begin krijgt de familie een contactpersoon toegewezen. Met deze persoonlijke begeleider kan over alles en ook altijd overleg plaatsvinden. Een aantal keer per jaar wordt er een familiegesprek georganiseerd en ons zorgteam staat altijd open voor vragen of suggesties.

Op bezoek

Alles is erop gericht dat familie en vrienden weer als bezoeker langs kunnen komen in plaats van in de rol van verzorger, wat vaak gebeurt als zelfstandig wonen eigenlijk niet meer gaat. Wij nemen de zorg graag uit handen zodat de bezoeker zich weer partner, kind of kleinkind kan voelen.

Cliëntenraad

In het kader van ontwikkeling is Nova Zembla Zorg in 2018 begonnen met de oprichting van een cliëntenraad. De cliëntenraad is een onafhankelijk orgaan en is samengesteld uit zowel bewoners als familie. De belangrijkste doelstelling van de raad is om de gemeenschappelijke belangen van alle bewoners in onze vier zorgvilla’s te behartigen.

Wat doet de cliëntenraad precies?
De cliëntenraad houdt zich bezig met onderwerpen die voor de bewoners van belang zijn om een goede kwaliteit van zorg te ontvangen. Hierbij valt te denken aan veiligheid, voeding en bejegening, maar ook meer abstracte zaken, zoals de begroting en de jaarrekening, Ook belangrijke wijzigingen binnen de organisatie kunnen op de agenda staan.

De raad komt meerdere keren per jaar bijeen om overleg te plegen en de bewoners op de hoogte te houden over de onderwerpen die binnen de organisatie spelen.

Wilt u meer informatie of wilt u lid worden van de cliëntenraad? Stuur dan een bericht naar de locatiemanager en er zal zo spoedig mogelijk contact met u worden opgenomen!

Opmerkingen, wensen, suggesties en klachten

Voor wensen, opmerkingen en suggesties heeft Nova Zembla Zorg een speciaal formulier welke op locatie aanwezig is. Tevens heeft Nova Zembla Zorg een interne en externe klachtenprocedure. U kunt voor vragen over dit onderwerp contact opnemen met Hans den Hartog, directeur.