In 1904 lieten notaris Cornelis Jan Boerlage en zijn vrouw de eerste villa aan de Van Merlenlaan in Heemstede bouwen. De Van Merlenlaan was ruim 20 jaar eerder als smalle verbindingsweg tussen de Herenweg en het dorp Heemstede aangelegd, maar was in de vroege 20e eeuw nog onbebouwd.

Boerlage was in 1898 in Heemstede benoemd en hield aanvankelijk kantoor in het huis van mevrouw Smit, de weduwe van notaris W.H. Smit aan de Kerklaan. Er was meer dan voldoende werk in het snel groeiende dorp waar veel terreinen en panden werken verkocht en aangekocht. Na een aantal jaren kreeg het echtpaar behoefte aan een eigen kantoor met woonruimte dat afgestemd was op de wensen van het inmiddels wat oudere, kinderloze paar. Boerlage vond een geschikt perceel en liet daarop een villa met kantoorruimte bouwen. In 1904 betrokken Boerlage en zijn vrouw de villa. Het kantoor met kamer voor de notaris, een kandidaat-notaris en klerken bevond zich in het lage gedeelte aan de westkant en had een eigen ingang. De inwonende dienstboden sliepen zoals gebruikelijk in een kamer op zolder. De overige kamers werden bewoond door het notarisechtpaar.

De omgeving van het notarishuis veranderde in de jaren na de bouw aanzienlijk. In 1906-1907 verrees aan de oostkant het nieuwe raadhuis. Langs de Van Merlenlaan werden meer villa’s gebouwd. De aanleg van de Vrijheidsdreef in 1914 bracht een ingrijpende verandering in het uitzicht van de bewoners van De Meerlhorst. Nu konden ze vanuit de eetkamer met openslaande deuren genieten van het zicht op een lange, brede laan, die de noordelijke ingang naar het wandelbos vormde. Notaris Boerlage overleed in 1925, maar zijn weduwe bleef tot haar dood in 1937 op De Meerlhorst wonen.

Hulpraadhuis

Het Heemsteedse raadhuis was in de loop van de jaren dertig te klein geworden door de groeiende taken van het gemeente bestuur. Het vrijgekomen notarispand werd door de gemeente gekocht voor f 30.000,-. Een deel van de tuin werd apart verkocht. Hierop werd in 1939 een villa gebouwd die huisnummer 2a kreeg. In De Meerlhorst werden de gemeenteambtenaren gevestigd.

Bibliotheek

In 1948 besloot het gemeentebestuur een eigen Openbare Leeszaal en Bibliotheek op te richten. De benedenverdieping van De Meerlhorst was daarvoor de geschikte locatie. Ook de in hetzelfde jaar opgerichte Rooms-Katholieke Openbare Leeszaal en Bibliotheek vond onderdak aan de Van Merlenlaan 2.

In 1975 verhuisde de bibliotheek naar een moderner gebouw aan de Kerklaan 61. Dit pand wordt momenteel gebruikt door de Heemsteedse politie. Het gemeentebestuur besloot de villa een sociaal culturele bestemming te geven.

Sociale Huurwoningen

In 1980 al concludeerde de gemeente dat er meer behoefte was aan sociale woonruimte. De Meerlhorst werd in 1984 verbouwd tot zeventien kleine appartementen voor de sociale woningverhuur. In 2014 bleek dat de huidige eigenaar, Elan Wonen, de woningen in De Meerlhorst niet langer meer wilde onderhouden.

Nova Zembla Zorg

De particulier organisatie Nova Zembla Zorg heeft op de plek van De Meerlhorst een nieuwe villa in authentieke stijl laten bouwen waarin zestien appartementen in het hogere huursegment zijn ondergebracht.

Bron: (Artikel geschreven door Anja Kroon, verschenen in HeerlijkHeden 162 (najaar 2014) van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, www.hv-hb.nl).