Wie ouder wordt, krijgt vroeg of laat behoefte aan ondersteuning. Blijven doen wat gewend was, is daarbij zeer belangrijk. 

Vandaar dat de zorgbehoevende bij ons centraal staat en niet zijn of haar beperking. De wensen staan voorop in zowel onze zorgvilla’s alsook bij de thuiszorg die wij binnen de regio aanbieden.

Professionele ouderenzorg

Bij Nova Zembla Zorg werkt een gemotiveerd en professioneel zorgteam. Het kenmerk van kwalitatieve kleinschalige zorg. Ons team heeft aandacht voor het welzijn en de gezondheid van de bewoner en geeft zorg met grote betrokkenheid, aandacht en vanzelfsprekend met deskundigheid.

Binnen Nova Zembla Zorg werken wij samen met een vaste huisarts, specialist ouderengeneeskunde, apotheker, geriater en fysiotherapeut. De huisarts is hoofdbehandelaar en middels het twee maal per jaar gehouden multi disciplinair overleg (MDO) worden al onze bewoners optimaal van zorg voorzien. Het MDO is samengesteld uit de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, geriater, apotheker, fysiotherapeut en teamleider zorg. Binnen het MDO worden aandachtspunten per bewoner besproken vanuit de verschillende professionele invalshoeken. Vervolgens worden deze afspraken vastgelegd in het zorgdossier. Indien noodzakelijk is er ook actieve inbreng mogelijk vanuit de bewoner, of diens naasten. Op deze manier zorgen wij gezamenlijk voor de optimale verzorging van onze bewoners.

Dagelijkse activiteiten

Wij richten ons op het scheppen van een huiselijke, vertrouwde omgeving voor bewoners. Een plek waar men zich prettig voelt met een dagstructuur die veiligheid en rust biedt. Ons zorgteam is klein, hecht en betrokken en probeert bewoners te allen tijde te stimuleren actief mee te doen met de dagelijkse bezigheden en gezellige activiteiten. Belangrijk daarbij is dat niets moet en alles mag. In plaats van taakgericht werken wij persoonsgericht: omdat ons zorgteam 24 uur per dag aanwezig is, kan de zorg worden verleend op elk moment dat deze nodig of gewenst is en niet volgens de klok. Alle leden van ons zorgteam verdiepen zich met respect in een bewoner en kennen zijn of haar gewoonten. Het zijn immers deze kleine gewoonten die belangrijk zijn in het dagelijks leven.

Nova Zembla Zorg is voor Oegstgeest HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd. HKZ staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg: onafhankelijk en betrouwbaar.