Als familie bent u ontzettend belangrijk. Niet alleen voor de bewoners, maar ook voor ons zorgteam. 

Direct vanaf het begin krijgt de familie een contactpersoon toegewezen. Met deze persoonlijke begeleider kan over alles en ook altijd overleg plaatsvinden. Een aantal keer per jaar wordt er een familiegesprek georganiseerd en ons zorgteam staat altijd open voor vragen of suggesties.

Op bezoek

Alles is erop gericht dat familie en vrienden weer als bezoeker langs kunnen komen in plaats van in de rol van verzorger, wat vaak gebeurt als zelfstandig wonen eigenlijk niet meer gaat. Wij nemen de zorg graag uit handen zodat de bezoeker zich weer partner, kind of kleinkind kan voelen.

Opmerkingen, wensen, suggesties en klachten

Voor wensen, opmerkingen en suggesties heeft Nova Zembla Zorg een speciaal formulier welke op locatie aanwezig is. Tevens heeft Nova Zembla Zorg een interne en externe klachtenprocedure. U kunt voor vragen over dit onderwerp contact opnemen met Hans den Hartog, directeur.

De geschilleninstantie voor klachten in de zorg

Heeft u een klacht en komt u er samen met ons niet uit, dan kunt u terecht bij De Geschillencommissie Zorg. Bekijk de website van de geschillencommissie voor meer informatie