Op de plaats in het Wilhelminapark, waar nu zorgvilla Het Witte Huis staat bevond zich ruim 100 jaar lang hotel-restaurant Het Witte Huis.

De eerste bouw, in 1901, betrof een woonhuis in opdracht van H.A. van Ingen Schenau. Architect W.C. Mulder ontwierp het pand, terwijl J.J. Remmerswaal het bouwde. De aanvraag bij de gemeente betrof een koffiehuis met remise en paardenstal. De eigenaren van het park stelden een brief op aan het gemeentebestuur waarin zij verzochten om de stal te laten vervallen. Zij stelden dat in het park ‘nimmer’ een koestal, landbouwstallen of stalhouders toegestaan zouden mogen worden. Ze verzochten dan ook om de aanvraag te wijzigen in een koffiehuis met een plaats waar paarden tijdelijk uitgespannen konden worden en rijtuigen mochten voorrijden. Aldus geschiedde: bij het koffiehuis werd een bijgebouw, remise genoemd, gerealiseerd met twee stallen en een kleine ruimte om rijtuigen onder te brengen. Echter al in 1905 bouwt Van Ingen Schenau een forse uitbreiding van de stal en berging voor auto’s en rijtuigen. Dit is de eerste van een lange reeks van uitbreidingen.

Verbouwingsplannen

In 2009 koopt Nova Zembla Zorg Het Witte Huis van de familie van Ingen Schenau en in nauw overleg met de Gemeente en de Monumenten Commissie van Oegstgeest wordt door architectenbureau Vos | Hoffer | vdHaar architecten uit Oegstgeest een plan ontwikkeld voor de herbouw van Het Witte Huis. Het pand is behoorlijk verouderd en voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd. Er wordt dan ook voor gekozen om het pand te slopen en in historische stijl te herbouwen.

De architect vertelt

De verantwoordelijke architect Ir. Tycho Vos zegt over het ontwerp het volgende: “Het Wilhelminapark is rond 1900 ontworpen als villapark. Individuele statige woningen benadrukken het groene en open karakter van de wijk. Door variatie in stijlkenmerken van de Chaletstijl en de Jugendstil wordt de individualiteit benadrukt. Sinds de bouw, begin 20e eeuw, huisvestte het hoekpand een hotel. Door de jaren heen is er veel aan verbouwd en gewijzigd, waardoor het karakteristieke, historische gedeelte is verminkt. In 1978 is er ter uitbreiding in een gelijkende stijl, maar minder rijk gedetailleerd, een pand bij gebouwd. Zorgvilla Het Witte Huis is als twee afzonderlijke villa’s ontworpen. Om eenheid te krijgen in het volledige gebouw is er gebruik gemaakt van stijlkenmerken van de Chaletstijl en Jugendstil. Het ontwerp voorziet het gebouw van een rijke detaillering, waarmee het een markante uitstraling krijgt. Daarmee ondersteunt het geheel de historische rol als entree van oud-Oegstgeest. Het ontwerp doet recht aan de geschiedenis van de locatie, het oorspronkelijke ontwerp en de bouwstijl, en het algemene karakter van de buurt.

Twee hoofdvolumes

Functioneel is er een verbinding tussen de twee afzonderlijke hoofdvolumes, onder andere om aan de wettelijke eisen ten aanzien van brandveiligheid te kunnen voldoen. De tussenzone is de transportzone, zowel horizontaal als verticaal, die beide villa’s tot een geheel maakt. De tussenzone is transparant en zo minimaal mogelijk ontworpen. Ook is dit deel terug liggend ten opzichte van de gevels van beide hoofdvolumes waardoor de twee hoofddelen als individuele villa’s wordt ervaren. Dit wordt versterkt en verduidelijkt door het contrast in materialisering en vormgeving.

Bouwstijl en materialisering

De stijlkenmerken, gevelversieringen, materialisering, raamtypes en detaillering sluiten nauw aan bij de in het Wilhelminapark voorkomende stijlen. Dit uit zich o.a. in de vorm van dakoverstekken, wolfseinden, verblendstenen, speklagen, rollagen, kammen, stucwerk en vakwerk. De toegepaste kleuren zullen in de stijl zijn van de omgeving: een lichte gevel met gekleurde speklagen, stucwerk in een lichte kleur, het vakwerk in een donker grijze kleur en de kozijnen in het traditionele ‘nachtblauw’.” In augustus 2010 is met de herbouw begonnen en iets meer dan een jaar later, in september 2011 is Het Witte Huis in oude glorie hersteld en is het als zorgvilla voor particulieren ouderenzorg in gebruik genomen.